EuroTriade Logo

 Campanie Recomandari  Contact

Introducere:

Serviciul CampanieRecomandari este furnizat de Societatea Comercială Eurotriade SRL, cu sediul în Sibiu, str. Generala Magheri, nr. 17, judeţul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J32/377/2006 si CUI RO 18486672, reprezentată prin dl Clement Albert Kopp în calitate de administrator.

Campaniile de recomandari constau in identificraea de persoane care corespund criterilor sepcificate in anunutul de angajare si care in urma recomandarii realizate de utilizator vor fi angajate de clientii Eurotriade SRL.

Pentru aceste servicii SC EUROTRIADE SRL. incaseaza o plata din partea clientului, urmand ca un procent din ea sa constituie recompensa acordata utilizatorului.

Definitii:

In acceptiunea termenilor si conditiilor CampanieRecomandari:

Utilizator : persoana fizica care isi deschide un cont pe platforma, furnizand datele de indentificare solicitate si care in baza anunturilor publicate realizeaza recomandari ale unor persoane ce sunt interesate de aceste posturi si corespund criterilor specificate.

Persoana recomandata: persoana fizica care este recomandata de catre utilizator in vederea ocuparii unuia din locurile de munca publicate in cadrul anunuturilor, care corespunde criterilor solictitate si care accepta in baza interesului sa fie contactata in vederea parcurgerii pasilor de recutare, avand ca scop final ocuparea locului de munca vacant.

CampanieRecomandari: se refera la campania de promovare initiata de catre SC Eurotriade SRL pentru a promova locurile de munca vacante, in care sunt specificate locul de munca, criterile de selectie, precum si recompensa oferita in cazul unei recomandari care se finalizeaza cu angajarea persoanei pentru postul recomandat.

Recompensa: este suma oferita de catre SC Eurotriade Srl utilizatorului care a recomandat o persoana ce a fost angata pentru postul specificat in anuntul de angajare. Recompensa este diferita de la un post la altul. Plata recompensei necesita procesare, realizata de catre Sc Eurotriade SRL si presupune retinerea impozitelor si taxelor aferente, conform legii.

Modalitatea de urmarire a campaniilor/recompenselor

In cadrul contului deschis pe CampaniiRecrutare puteti vizualiza cu usurinta care este statusul recomandarii pe care ati facut-o, fiin informati cand persoana recomandata a incarcat CV-ul, a fost selectata de catre consultant, respinsa sau angajata, moment in care recompensa urmeaza sa fie platita.

Actiuni Recompense

SC Eurotriade SRL plateste recomensa promisa doar in cazul in care persoana recomandata este angajata pentru postul specificat in anuntul de angajare.

Recompensa este platita in termen de 90 de zile de la data angajarii personei recomandate, prin virament bancar in contul furnizat de catre utilizator.

Valoarea recompensei este stabilita de catre SC Eurotriade SRL, tinand cont de dificultatea identificarii unui candidat potrivit, precum si de nivelul de plata pe care il obtine de la clientul sau final.

SC Eurotriade SRL, retine impozitul si taxele aferente platii recompensei si le vireaza catre autoritatile competente. Astfel, SC Eurotriade SRL retine si vireaza impozitul in cuantum de 16% , precum si 5.5% contributia la sanatate catre Agantia Nationala a Finantelor Publice.

Fiecare utilizator are raspunderea individuala sa declare acest venit si sa plateasa contributia la casa de pensii, in cazul in care nu este angajat in momentul incasarii recompensei.

Pentru Utilizator plata se face numai in urma semnarii unui contract de comision intre acestia si SC EUROTRIADE SRL. Utilizatorul are obligatia sa trimita un exemplar in original catre SC Eurotriade SRL pentru ca plata sa poata fi operata.

Utilizator

Intrarea in sistem

La intrarea unui Utilizator nou in sistem acesta accepta teremnii si conditile cu SC EUROTRIADE SRL. Acesta acceptare da dreptul Utilizatorului la crearea unui cont nou in sistemul CampanieRecomandari.

Odata creat contul de Utilizator, acesta selecteaza locurile de munca vacante pentru care isi doreste sa recomande persoane.  Prin inserearea adresei de email a persoanei recomandate se realizeaza recomandarea efectiva.

Drepturile si obligatiile Utilizatorului

Utilizatorul are urmatoarele drepturi:

 1. Sa selecteze locurile de munca vacante pentru care isi doreste sa faca recomandari.
 2. Sa recomande un numar nelimitat de persoane in vederea angajarii, atat timp cat nu contrazic termenii si conditiile CampanieRecomandari.
 3. Sa foloseasca mijloacele proprii si specifice de identificare de persoane recomandate, atat timp cat acestea sunt in conformitate cu legislatia din Romania.
 4. Sa renunte si sa inchida contul sau in orice moment doreste, beneficiind de drepturile ce decurg din actiunile prestate pana la momentul inchiderii contului.
 5. Sa fie informat cu privire la statusul persoanei recomandate prin intermediul sitemului pus la dispozitie de catre CampanieRecomandari.
 6. Sa incaseze recompensa promisa, in cazul in care persoana reomandata a fost angajata pe locul de munca vacant ce a fost publicat in cadrul CampanieRecomandari.

Utilizatorul are urmatoarele obligatii:

 1. Sa garanteze ca informatiile furnizate catre SC EUROTRIADE SRL. privind datele personale sunt corecte, complete si ca acestea corespund intocmai realitatii.
 2. Sa informeze SC EUROTRIADE SRL cu privire la orice modificare a datelor in termen de de 5 zile de la moficarea acestora.
 3. Sa reomande persoane pentru angajare, doar in cazul in care acestea au fost informate in prealabil si au manifestat interes pentru locul de munca vacant. O recomandare valida presupune furnizarea unei adrese de email corecta si incarcarea CV-ului de catre persoana recomandata in cadrul site-ului.
 4. Sa recomande persoane in vederea ocupari locului de munca vacant in cazul in care acestea corespund criterilor specificate in cadrul anuntului de angajare.
 5. Sa semneze contractul de comision si sa trimita un exemplar original catre SC Eurotriade SRL, alaturi de o copie dupa buletin / carte de identitate.
 6. Sa respecte termenii si conditiile site-ului, precum si prevederile contractului incheiat intre el si SC Eurotriade SRL.
 7. Sa respecte legile romane in vigoare .

Persoana recomandata

Intrarea in sistem

Intrarea unei persone recomande in sistem presupune acceptarea termenilor si conditilor de utilizare.

Intrarea efectiva se realizeaza la momentul in care se face incarcarea CV-ului personal, ca urmare a acceptarii recomandarii primite de la utilizator.

Drepturile si obligatiile Persoanei Recomandate

Persoana recomandata are urmatoarele drepturi:

 1. Sa fie informata cu privire la detaliile lucului de munca vacant, precum si despre identitatea persoanei care a recomandat-o.
 2. Sa isi incarce CV-ul personal in cadrul CampanieRecomandari, in cazul in care este interesata de acesta.
 3. Sa renunte in orice moment al procesului de recrutare prin notificarea scrisa a SC Eurotriade SRL prin email la adresa contact.romania@eurotriade.com
 4. Sa fie informat, in cazul in care a fost selectionat de catre un consultant, despre modul in care evolueaza candidatura sa.
 5. Datele sale personale vor fi prelucrate in conformitate cu legea din Romania si repectand, politica de prelucrare a datelor personale, ce este parte integranta a conditilor si termenilor de utilizare.

Persoana recomandata are urmatoare obligatii:

 1. Sa garanteze ca informatiile furnizate catre SC EUROTRIADE SRL. privind datele personale sunt corecte, complete si ca acestea corespund intocmai realitatii.
 2. Sa accepte termenii si conditile precum si politica de prelucrare a datelro personale.
 3. Sa informeze SC Eurotriade SRL in scris la adresa contact.romania@eurotriade.com . in cazul in care doreste sa se retraga din procesul de recrutare.
 4. Sa participe activ la procesul de recrutare si sa fie disponibil pentru parcurgerea etapelor de evaluare in asa fel incat sa poata obtina locul de munca vacant pentru care a fost recomandat.

CampanieRecomandari

Drepturi si obligatii CampanieRecomandari

CampanieRecomandari are urmatoarele drepturi:

 1. Sa accepte sau sa respinga intrarea in sistem a oricarui Utilizator care aplica in acest sens.
 2. Sa suspende contul oricarui Utilizator, fara nici o justificare daca acesta incalca prevederile contractului sau termenilor si conditiilor; recompensele inregistrate pana in acel moment vor fi procesate in mod corect si platite de catre SC Eurotriade SRL in contul utilizatorului.
 3. Sa modifice valoarea recompensei exclusiv intr-o suma superioara, in cazul in care nu a reusit sa identifice personae recomandate care sa ocupe locul de munca vacant.
 4. Sa modifice / schimbe / inceteze furnizarea serviciilor. Utilizatorii si persoanele recomandate vor fi informati asupra tuturor schimbarilor, iar drepturile ce decurg din actiunile realizate pana in acel moment vor fi respectate. Daca acestia nu accepta schimbarile au dreptul sa inceteze folosirea platformei CampanieRecomandari.
 5. Sa modifice termenii si conditiile de utilizare ori de cate ori considera necesar, obligandu-se la comunicarea acestor modificari catre utilizatori. In cazul in care un Utilizator sau persoana recomandata nu accepta noile modificari, acestia pot renunta la serviciile CampanieRecomandari si pot parasi sistemul.

CampanieRecomandari are urmatoarele obligatii:

 1. Sa monitorizeze si sa inregistreze recomandarile facute de catre utilizatori.
 2. Sa ia masuri pentru mentinerea functionala a platformei CampanieRecomandari si pentru rezolvarea erorilor aparute in functionarea platformei.
 3. Sa raspunda la orice solicitari sau probleme de natura tehnica semnalate de catre Utilizator sau Persoana Recomandata.
 4. Sa optimizeze platforma ori de cate ori va considera necesar acest lucru..
 5. Sa plateasca recompensa catre Utilizatori, in conditiile in care Utilizatorii respecta conditiile de plata.

Prelucrarea datelor personale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. Eurotriade SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană prin completarea urmatoarelor campuri din formularul on-line: nume complet (nume şi penume), companie (societatea la care sunteţi angajat), funcţie, adresa e-mail, număr telefon.

Datele sunt colectate in scopul furnizarii de servicii, publicitate si reclamă, statistica si marketing.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele. Refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Eurotriade SRL (in calitate de operatori) in proiectele pe care le deruleaza.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: contact.romania@eurotriade.com. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie:

Eurotriade SRL este inregistrata ca operator de date personale sub numarul 20350.

LEGEA APLICABILA

Termenii si Conditiile prezente sunt guvernate şi redactate in conformitate cu legea română.

DISPOZIŢII FINALE

Modificarea termenilor si conditiilor va fi realizata doar cu notificarea Utilizatorilor si Persoanelor Recomandate cu 7 zile inainte de intrarea in vigoare a noilor prevederi.

Termenii si Conditiile prezente constituie anexa la contractul incheiat intre SC EUROTRIADE SRL. si fiecare Utilizator in parte, facand parte integranta din continutul acestuia.